Initial Connector Paste

Pastë qeramike e hollë për teknikën e sinterit.

Rohlinge DD-Cubex

Material zirkoni revolucionar i fortë dhe rezistent.

IPS Empress

Blloqe qeramike prej qelqi të përforcuar leucit për fabrikim efikas të restaurimeve qeramike.