TruPrint 1000

Aparatura TruPrint 1000 përdoret për të prodhuar struktura të metalit në mënyrë dixhitale.

Imes icore CORiTEC 250i

Përmban 5 akse që përpunojnë 3 + 2 ose 5 akse të përpunimit të njëkohësishëm.