KACDEDJA DENTAL GROUP

Kacdedja Dental Group, prej vitit 2010, ofron laboratorin dentar me teknologjinë më të fundit për restaurimet e dhëmbeve, duke garantuar shpejtësi si dhe cilësi maksimale. Për urat apo këllëfët zirkon porcelan përdoret teknika CAD-CAM, përmes teknologjisë së frezimit e cila jep nivele të larta saktësie dhe rezultate fantastike.

KACDEDJA

DENTAL

GROUP

Kacdedja Dental Group, prej vitit 2010, ofron laboratorin dentar me teknologjine me te fundit per restaurimet e dhembeve, duke garantuar shpejtesi si dhe cilesi maksimale. Per urat apo kellefet zirkon porcelan perdoret teknika CAD-CAM, permes teknologjise se frezimit e cila jep nivele te larta saktesie dhe rezultate fantastike.

TruPrint 1000

Aparatura TruPrint 1000 përdoret për të prodhuar struktura të metalit në mënyrë dixhitale.

Produktet

Në laboratorin tonë përdoren produkte si: Initial® LiSi, IPS Empress® CAD apo DD cubeX²®.

Shërbimet

Përmes teknikave të avancuara ofrojmë: korona zirkoni & porcelani, aparate për bruksizëm etj.

Nivel saktësie dhe rezultate fantastike

SHËRBIME DENTARE TË SPECIALIZUARA

Teknika press, e kombinuar me ate CAD-CAM, japin rezultate me nivelin me te larte te estetikes. Nder keto punime mund te permendim: fasetat onlay, inlay, koronat, fasetat e porcelanit dhe urat.

null
null

Nivel saktesie dhe rezultate fantastike

SHERBIME DENTARE TE SPECIALIZUARA

Teknika press, e kombinuar me ate CAD-CAM, japin rezultate me nivelin me te larte te estetikes. Nder keto punime mund te permendim: fasetat onlay, inlay, koronat, fasetat e porcelanit dhe urat.

null
null

Protetika Fikse

Përmes CAD CAM SYSTEM kryhen restaurime si: punime skeletike, dizenjim i abuntmentave të implanteve në mënyrë individuale etj. Ne punojmë gjithashtu dhe me teknikat e kombinuara sic janë koronat & urat porcelan të kombinuara me korona teleskopike. Për urat apo këllëfët zirkon porcelan përdoret teknika cad-cam, për një lidhje më të mirë të trupit të urës me porcelanin si dhe adaptim i mirë i urës për nivele maksimale estetike.

Protetika

Permes CAD CAM SYSTEM kryhen restaurime si: punime skeletike, dizenjim i abuntmentave te implanteve ne menyre individuale etj. Ne punojme gjithashtu dhe me teknikat e kombinuara sic jane koronat & urat porcelan te kombinuara me korona teleskopike. Per urat apo kellefet zirkon porcelan perdoret teknika cad-cam, per nje lidhje me te mire te trupit te ures me porcelanin si dhe adaptim i mire i ures per nivele maksimale estetike.

Partnerët Tanë

ADRESA

Rr. "Don Bosko", Tiranë, Albania

MOBILE

+355 69 40 80 800

E-MAIL

info@kacdedja-dental.al

ORARI

E Hënë - E Shtunë 8 AM - 4 PM

ADRESA

Rr. "Don Bosko", Tirane, Albania

MOBILE

+355 69 40 80 800

E-MAIL

info@kacdedja-dental.al

ORARI

E Hene - E Shtune 8 AM - 4 PM